Medlemskab

Alle kan tegne et medlemsskab i HUSET eller give en gave 

 • Du viser din støtte til HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp og dets arbejde.

 • Du har adgang til HUSET´s arrangementer.

 • Yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige og fundraising

 • Hjælpe nye initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere.

 • Arrangerer og tilbyder kurser og temadage om relevante emner

 • Synliggør frivilligheden lokalt, fx gennem foreningsvejviser, sociale medier og events.

 • Tilbyder lokaler og faciliteter eller hjælper med at finde muligheder lokalt.

 • Du vil få tilsendt vores nyhedsbrev 10 gange om året med nyheder og information om kommende arrangementer.

 • Du behøver ikke at udføre frivilligt arbejde, men du er selvfølgelig meget velkommen i huset, hvis du har tid og/eller kræfter til det.

 • Du bliver en del af foreningsnetværket.

 • En gang om året vil du også blive inviteret til vores repræsentantskabsmøde, hvor hvert medlemskab har én stemme uanset om man er en forening eller enkeltperson.

Kontingentpriser:

Forenings- og firmamedlemsskab:     100,00 kr. pr. år

Privat medlemsskab koster:                50,00 kr. pr. år 

Gaver i form af penge, kaffe, kopipapir eller andet. 

Så er du med til at styrke vores arbejde med frivillighed, synlighed, borgercafé og vedligeholdelse af lokaler m.m.

Beløbet kan indbetales på: 

 • Reg. nr. 1551 konto 871 560 7192 Danske Bank 
 • Mobilpay: 67330   eller åben din mobilpay - tast beløbet - hold mobilen hen over nedenstående QR kode

HUSK altid at skrive hele dit/foreningens navn på indbetalingen.

 • Beløbet kan også betales kontant - på kontoret i HUSET.