Medlemskab

 Alle kan tegne et medlemsskab  i HUSET. 

 • Du viser din støtte til HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp og dets arbejde.

 • Du har adgang til centrets arrangementer.

 • Yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige og fundraising

 • Hjælpe nye initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere.

 • Arrangerer og tilbyder kurser og temadage om relevante emner

 • Synliggør frivilligheden lokalt, fx gennem foreningsvejviser, sociale medier og events.

 • Tilbyder lokaler og faciliteter eller hjælper med at finde muligheder lokalt.

 • Du vil få tilsendt vores nyhedsbrev 10 gange om året med nyheder og information om kommende arrangementer.

 • Du behøver ikke at udføre frivilligt arbejde, men du er selvfølgelig meget velkommen i huset, hvis du har tid og/eller kræfter til det.

 • Du bliver en del af foreningsnetværket.

  En gang om året vil du også blive inviteret til vores repræsentantskabsmøde, hvor hvert medlemskab har én stemme uanset om man er en forening eller enkeltperson.

 

Forenings- og firmamedlemsskab:     100,00 kr. pr. år

Privat medlemsskab koster:                50,00 kr. pr. år

Beløbet kan indbetales på: 

 • Reg. nr. 1551 konto 871 560 7192 Danske Bank 
 • Mobilpay: 67330   eller åben din mobilpay - tast beløbet - hold mobilen hen over nedenstående QR kode

HUSK tydelig navn, adresse samt email 

 • Beløbet kan også betale kontant i HUSET.