Foreninger

Er du medlem af/eller vil starte en forening, der har til formål at fremme den frivillige sociale indsats for sårbare mennesker, kan vi - hvis du/I er medlem af HUSET - hjælpe med:

 ·         Foreningsstøtte og konsulentbistand

 ·         Netværksdannelse

 ·         Projektstart

 ·         Fundraising

 ·         Lokaleudlån

 ·         Formidling af frivillige

 ·         Praktisk hjælp til at lave materiale om foreningen

 ·         Kurser

 ·         Synliggøre foreningen