Støttesamtaler

Alle mennesker kommer på et eller andet tidspunkt i livet ud i en krise, eller et "bump" på livet landevej.

Nogle påvirkes mere end andre, derfor kan der være behov for at få talt om disse ting.

Det kan ramme alle, og det er ikke altid nødvendigt at tale med en psykolog.  Ofte kan mindre gøre det.

Samtalerne kan handle om at finde gode strategier i forhold til vanskelige sociale situationer, om at tilegne sig normer og regler, og om hvordan man kan blive bedre til at håndtere frustrationer og stress og andre påvirkninger i hverdagen.

Samtalerne er fortrolige.